BRF Återvinning – Räkna ut din kostnad direkt!

Vill du komma i kontakt med TÅV Klicka här!

Restaurang och hotell

Återvinning wellpapp glasåtervinning tidningsåtervinning i Stockholm

Kontor och butik

Återvinning av wellpapp i Stockholm med glas hantering

Fastighetsägare

hämta wellpapp bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening

tidningsåtervinning

Återvinning wellpapp i Stockholm

TÅV erbjuder flexibla lösningar inom området återvinning och sopsortering i Stockholm.

Vill du bidra till en bättre miljö genom att återvinna så kan TÅV hjälpa dig.

Oavsett vilken typ av verksamhet ni bedriver så har vi den rätta återvinningslösningen. 

Vi levererar idag återvinningstjänster till; Restaurang och hotellFastighetsägare och fastighetsbolagKontor och butik, samt bostadsrättsföreningar.

Spara tid och pengar

Igenom smartare sopsortering kan vi hjälpa våra kunder återvinna samtidigt som vi sänker deras avfallskostnader.

Vi sätter alltid kunden i fokus då vi anser att service är A och O i en fungerande kundrelation.

Därför tilldelas alla kunder en personlig kontaktperson som sköter kundens löpande ärenden gällande avfallshantering.

VÅRT ERBJUDANDE

Analys och avfallsinventering
Vi kommer ut på ett förutsättningslöst möte för att titta närmare på nuvarande avfallshantering och undersöka möjligheten till nya lösningar.

Förslag
Vi återkommer med en sammanställning av analysen samt förslag på en ny återvinningslösning.

Utrustning
Tillhandahållande, utkörning samt uppställning av återvinningskärl.

Hämtning
Hämtning och transport av återvinningsmaterial. Vi garanterar återvinning och hämtar därför varje materialslag separat, detta för att hålla fraktionen ”ren” och möjliggöra maximal återvinning.

TÅV AB

Vi utvecklar och driver effektiva system för att hantera flödet av restprodukter och återvinningsmaterial. Affärsidén bygger på ett kostnadseffektivt system som levererar det som efterfrågas av bolagets kunder. Varje uppdrag drivs av lokala team med eget kund och resultatansvar. TÅV AB erbjuder kunderna ett helhetskoncept med hög kvalitets- och miljöprestanda.

När du behöver återvinning av wellpapp, tidningar, glas är tåv det rätta valet både för miljön och för din plånbok men framförallt för kvalitén. Vi jobbar med allt inom återvinning och några av våra starkaste områden är wellpapp återvinning, pappersåtevinning täby, återvinning wellpapp, returpapper lidingö, avfallshantering lidingö, återvinning restaurang, glasåtervinning, brännbart avfall. wellpapp återvinning är ett av våra stora områden i Stockholm men som du kan se så jobbar vi med dem flesta material.

Teknisk Förmåga

Vår ledning har mångårig gedigen erfarenhet av avfallsbranschen och har under 20 års tid drivit utveckling av processer och teknik för insamling av avfall och återvinningsmaterial. Genom denna utveckling har vi samtidigt som miljö- och kvalitetsprestanda ökat kunnat verka prispressande vilket gynnat våra uppdragsgivare bland annat genom sänkta priser i många uppdrag.

Vi satsar på att ligga i framkant gällande användandet av de senaste tekniska innovationerna inom området. Inte minst gäller detta arbetsmiljöförbättrande teknik och teknik som möjliggör ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Ett exempel på detta är arbetet med ruttoptimering där vi utnyttjar den senaste tekniken med elektroniska positioneringssystem och dataöverföringar för att kunna effektivisera våra körningar och ytterligare säkerställa servicen.

Återvinning och hämtning av wellpapp och kartong

Vi samlar in och tar hand om all wellpapp, kartong som uppstår i er verksamhet. Vi sorterar den återvunna wellpappen och omvandlar den till en värdefull industriell råvara för pappersindustrin. Det återvunna materialet transporteras till returpappersanläggningen där det sorteras, kontrolleras och balas före leverans till pappersbruk. Wellpapp är ett mycket bra material för återvinning.

Om wellpappåtervinning

Genom att återvinna 1 kg papper/ wellpapp har du minskat koldioxidutsläppen med 1,5 kg jämfört med om du använt jungfrulig råvara. Genom att tillverka 1 kg tidningspapper från återvunnet papper minskar energiåtgången med 70 %. Hälften av all råvara till papper och kartong i världen är returpapper. Wellpapp utgör en välldigt stor del av all returpapp. Med wellpapp menas dem flesta kartonger.

Återvinning och hämtning av papper

Vi tar hand om allt ert förbrukade papper. Vi hjälper er med hela återvinningsprocessen, från sortering till återvinning. Pappret samlas i plastkärl för att sedan hämtas och transporteras vidare till sorteringsanläggning för återvinning.

Om pappersåtervinning

Pappersfiber är mycket slitstarka och kan återvinnas upp till 7 gånger innan fibrerna är utslitna. Genom pappersåtervinning sparar vi träd, 1 ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd.

Återvinning och hämtning av glas

Vi samlar dina glasflaskor i plastkärl som töms av oss. Sedan transporteras flaskorna till en sorteringsanläggning som i sin tur skickar materialet till glasbruk för glasåtervinning och tillverkning av nya glasförpackningar.

Om glasåtervinning

Genom att återvinning av glas spara du både naturresurser och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas fordras 20 % mindre energi än när man utgår från råvarorna sand, soda och kalk. Drygt 60 % av allt inlämnat glas kommer tillbaka som nya glasförpackningar, resterande glas återvinns till bl.a. glasull och skumglas.

Återvinning och hämtning av metall

Vi hämtar och transporterar i första hand metallförpackningar av olika slag. Metallen samlas i plastkärl som töms och hämtas av oss för att sedan köras vidare tills sorteringsanläggning.

Om Metallåtervinning

Ungefär 40 % av värdens ståltillverkning baseras på återvunnet material. Genom metallåtervinning kan vi spara upp till 95 % av den energin som skulle förbrukas för att utvinna nya metaller.

Återvinning och hämtning av plast

Vi tar hand om all plast och torra brännbara material som uppkommer i din verksamhet. Materialen samlas i plastkärl som hämtas och töms av oss för transport till sorteringsanläggning.

Om material- och plaståtervinning

Genom plaståtervinning minskar vi miljöpåverkan och oljeberoende. Enligt de senaste mätningarna återvanns hela 79 % av all plast i Sverige, varav 17 % material återvanns och 62% energi återvanns.