Låt oss ta hand om din glasåtervinning

Återvinning och hämtning av glas

Vi samlar dina glasflaskor i plastkärl som töms av oss. Sedan transporteras flaskorna till en sorteringsanläggning som i sin tur skickar materialet till glasbruk för glasåtervinning och tillverkning av nya glasförpackningar.

Hur går det till

När glaset anlänt till sorteringsanläggningen sorteras det först ut förhand på ett löpande band. Detta för att sortera bort tydliga föroreningar som t.ex. plastsäckar och porslin. Därefter sorteras även metallock och kapsyler bort med hjälp av magneter. Färgat och oförgat glas identifieras med hjälp av infrarött ljus för att sedan sorteras ut av kraftiga luftstötar. Tyvärr slipper några felfärgade flaskor förbi systemet vilket är anleningen till att konsumenten ofta uppnanas till att skilja på förgat och ofärgat glas vid återvinningstillfället.

Om glasåtervinning

Genom att återvinning av glas spara du både naturresurser och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas fordras 20 % mindre energi än när man utgår från råvarorna sand, soda och kalk. Drygt 60 % av allt inlämnat glas kommer tillbaka som nya glasförpackningar, resterande glas återvinns till bl.a. glasull och skumglas.