Metallåtervinning på ett enkelt sätt

Återvinning och hämtning av metall

Vi hämtar och transporterar i första hand metallförpackningar av olika slag. Metallen samlas i plastkärl som töms och hämtas av oss för att sedan köras vidare tills sorteringsanläggning.

Hur går det till

För att skilja olika metaller från varandra och sortera bort skräp används flera olika metoder. För att sortera bort t.ex. plast och tyger används en turbin som suger in luft och på så sätt drar åt sig lättare material. Magnetiska metaller som järn och stål sorteras ut med hjälp av magneter. Andra typer av metaller sorteras ut med hjälp av vätskor med olika densitet, beroende på vätskans densitet flyter alternativt sjunker olika typer av metallslag.

Om Metallåtervinning

Ungefär 40 % av värdens ståltillverkning baseras på återvunnet material. Genom metallåtervinning kan vi spara upp till 95 % av den energin som skulle förbrukas för att utvinna nya metaller.