Miljöklass-Brons

Bronsmåsen

Företaget har visat engagemang för miljöarbetet och påbörjat utsortering av material ur avfallet för material- och energiåtervinning. Verksamheten prioriterar miljön och sorterar i dag ut 2 materialslag för återvinning. Det långsiktiga målet för verksamheten är att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Bolaget skall verka för ökad återanvändning och återvinning av material ur avfallet i enlighet med EU och Naturvårdsverkets direktiv.

Kundreferenser

Nedan beskriver vi några kunder som har uppnått TÅVs bronsklassificering. Dessa företags miljöengagemang är över snittet, man arbetar förebyggande så väl som förberedande, dels för att minska den totala mängden avfall och dels för att maximera material- och energiåtervinning. Detta görs framförallt genom att sätta upp konkreta delmål, där slutgiltiga målet är att nå så låg miljöpåverkan som möjligt. Verksamheten sorterar återvinningsbart material och arbetar även aktivt tillsammans med TÅV för att löpande optimera avfallsströmmarna i syfte att spara på miljön, och minska den totala avfallskostnaden.

 

STHLM Tapas
Sthlm Tapas är en tapasrestaurang i ny tappning som drivs av krögaren Roy Frisk. Hittills finns Sthlm Tapas på tre adresser i Stockholm; Pontonjärgatan 28 på Kungsholmen, Torsgatan 55 i Vasastan och Hendrikdalskajen 10 i Hammarby Sjöstad. Samtliga tre enheter uppfyller TÅVs bronsklassning.

 

kundlogoLemon Bar
Kungsholmens välkända schlager- och åttiotalsbar ser även till att förbrukade flaskor och kartonger går till materialåtervinning. Lemon bar är en av tre restauranger i en mindre krogkoncern som alla uppfyller TÅVs miljöklassificering.

 

Vad innebär det att bli miljöklassificerad av TÅV?

Ett företag som miljöklassificerar sin verksamhet i samarbete med TÅV har tagit ett steg mot lägre miljöpåverkan. Bolaget vill visa personal, kunder och leverantörer att man värnar om miljön och att konkreta mål för miljöarbetet existerar. Man är en aktiv aktör i ett större kretslopp som lever upp till EU:s mål att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin. Resurseffektivitet handlar bland annat om att utnyttja vår natur så ändamålsenligt och effektivt som möjligt, så att samhällsnyttan ökar och miljöpåverkan minskar.

 

Avfallshierarkins fem steg:

  • Förebyggande
  • Förberedelse för återanvändning
  • Materialåtervinning
  • Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  • Bortskaffande, till exempel förbränning eller deponering

 

Vinster med miljöklassificeringen

Detta agerande leder till att de totala utsläppen av växthusgaser minskar. Genom den ökade materialåtervinningen har vi kunnat ersätta nyproduktion av olika material som metaller, glas och plast. På detta vis minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som vi sparar resurser. Vidare kan förbränning av avfall ersätta fossila bränslen, vilket också minskar utsläppen av växthusgaser.