Miljöklass-guld

Guldmåsen

Företaget har visat stort engagemang för miljöarbetet och sorterar i största möjliga omfattning ut material ur avfallet för material- och energiåtervinning. Företaget prioriterar miljön och sorterar i dag ut 6 materialslag för återvinning. Bolaget arbetar även aktivt med att minska svinn genom att optimera beställningar och minska den totala avfallsmängden. Det långsiktiga målet för verksamheten är att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Bolaget skall verka för ökad återanvändning och återvinning av material ur avfallet i enlighet med EU och Naturvårdsverkets direktiv.

Kundreferenser

Nedan beskriver vi några kunder som har uppnått TÅVs guldklassificering. Dessa företag visar ett starkt miljöengagemang. Man arbetar förebyggande så väl som förberedande, dels för att minska den totala mängden avfall och dels för att maximera material- och energiåtervinning. Detta görs framförallt genom att sätta upp konkreta delmål, där det slutgiltiga målet är att nå en så låg miljöpåverkan som möjligt. Verksamheten informerar och utbildar löpande sin personal och sorterar ut allt möjligt återvinningsbart material. Har även ett aktivt samarbete med TÅV för att löpande optimera avfallsströmmarna i syfte att spara på miljön, och minska den totala avfallskostnaden. Huvudfokus är optimal sortering och högt medvetande hos personalen.

 

BERNS Hotel
Berns är ett av Stockholms äldsta etablissemang med ett av stadens mest prestigefulla hotell. Salongerna har fungerat som stockholmarnas eget vardagsrum ända sedan portarna öppnades 1863. Då var det Robert Berns som drev stället som sedan togs över av hans son, Hugo Berns. Idag ägs Berns av Stureplansgruppen och drivs av vd Yvonne Sörensen Björud.

“För oss är återvinning och ett aktivt ansvarstagande för miljön en självklarhet. Målet är att våra verksamheter ska ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.”
Johan H. Lindqvist
Vice VD på Berns Group AB

 

Operakällaren
Operakällaren ägs av Nobis AB, en av Skandinaviens ledande koncerner inom hotell-, mötes- och restaurangnäringen. Företaget driver även andra kända varumärken såsom nattklubben och eventlokalen Café Opera, designhotellen J Nacka Strand, Nobis Hotel, Hotel Skeppsholmen, Miss Clara och  historiska Stallmästaregården och flera andra spännande mötesplatser.

 

Vad innebär det att bli miljöklassificerad av TÅV?

Ett företag som miljöklassificerar sin verksamhet i samarbete med TÅV har tagit ett steg mot lägre miljöpåverkan. Bolaget vill visa personal, kunder och leverantörer att man värnar om miljön och att konkreta mål för miljöarbetet existerar. Man är en aktiv aktör i ett större kretslopp som lever upp till EU:s mål att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin. Resurseffektivitet handlar bland annat om att utnyttja vår natur så ändamålsenligt och effektivt som möjligt, så att samhällsnyttan ökar och miljöpåverkan minskar.

 

Avfallshierarkins fem steg:

  • Förebyggande
  • Förberedelse för återanvändning
  • Materialåtervinning
  • Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  • Bortskaffande, till exempel förbränning eller deponering

 

Vinster med miljöklassificeringen

Detta agerande leder till att de totala utsläppen av växthusgaser minskar. Genom den ökade materialåtervinningen har vi kunnat ersätta nyproduktion av olika material som metaller, glas och plast. På detta vis minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som vi sparar resurser. Vidare kan förbränning av avfall ersätta fossila bränslen, vilket också minskar utsläppen av växthusgaser.