Om TÅV

_MG_3918

TÅV AB

Vi utvecklar och driver effektiva system för att hantera flödet av restprodukter och återvinningsmaterial. Affärsidén bygger på ett kostnadseffektivt system som levererar det som efterfrågas av bolagets kunder. Varje uppdrag drivs av lokala team med eget kund och resultatansvar. TÅV AB erbjuder kunderna ett helhetskoncept med hög kvalitets- och miljöprestanda.

Affärsutveckling

Vi bedriver en kontinuerlig affärsutvecklingsprocess för att alltid kunna erbjuda kunderna rationella, kostnadseffektiva och miljöanpassade tjänster. Generellt gäller det att utveckla kunskap om beställarens behov och att ligga i framkant med ny teknik såsom återvinnings- och insamlingssystem, fordon och drivmedel.

Vi söker i samråd med kund lösningar för att uppnå ökad kundnytta och förbättrade arbetsförhållanden. Exempel på detta är övergång från insamlingssystem med tunga lyft till kärlinsamling och maskinell insamling. Vi har identifierat en rad områden på vilka effektiviseringar av operativa processer kan uppnås vilket kommer att ge en rationellare drift.

Teknisk Förmåga

Vår ledning har mångårig gedigen erfarenhet av avfallsbranschen och har under 20 års tid drivit utveckling av processer och teknik för insamling av avfall och återvinningsmaterial. Genom denna utveckling har vi samtidigt som miljö- och kvalitetsprestanda ökat kunnat verka prispressande vilket gynnat våra uppdragsgivare bland annat genom sänkta priser i många uppdrag.

Vi satsar på att ligga i framkant gällande användandet av de senaste tekniska innovationerna inom området. Inte minst gäller detta arbetsmiljöförbättrande teknik och teknik som möjliggör ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Ett exempel på detta är arbetet med ruttoptimering där vi utnyttjar den senaste tekniken med elektroniska positioneringssystem och dataöverföringar för att kunna effektivisera våra körningar och ytterligare säkerställa servicen.

Processen

Vi arbetar för att skapa delaktighet, motivation och engagemang och för att personalen skall ha den kompetens som behövs för uppdragen. Härigenom maximeras den tillgängliga kapaciteten och förmågan ökar att hantera kritiska händelser såsom eventuella förseningar och klagomål på ett pålitligt och förtroendefullt sätt.

Ledande punkter i detta arbete är:
• Individuella kompetensutvecklingsplaner
• Uppgiftsvariation
• Ledarskap som främjar egna initiativ
• Belöningssystem vid framgång
• Olika personligheter effektiviserar arbetsprocessen

Strukturen bakom vårt organisationsupplägg bygger på närhet i organisationen och mellan oss och våra uppdragsgivare. Varje uppdrag drivs av lokala team med eget resultatansvar.

Vi lägger stor vikt vid en professionell drift- och kundserviceorganisation med kunden i centrum. Professionalismen här betyder bl.a. hög servicenivå, god lokalkännedom, kunskap om och förmåga att informera om avfalls- och restproduktshanteringen.