Plast och materialåtervinning

Återvinning och hämtning av plast

Vi tar hand om all plast och torra brännbara material som uppkommer i din verksamhet. Materialen samlas i plastkärl som hämtas och töms av oss för transport till sorteringsanläggning.

Hur går det till

Materialen sorteras maskinellt på ett löpande band där ungefär 25 % av materielen motsvarar kraven för materialåtervinning. Resterande material går vidare till energiutvinning vilket innebär att materialet förbränns för att utvinna energi som sedan omvandlas till elkraft och värme.

Om material- och plaståtervinning

Genom plaståtervinning minskar vi miljöpåverkan och oljeberoende. Enligt de senaste mätningarna återvanns hela 79 % av all plast i Sverige, varav 17 % material återvanns och 62% energi återvanns.