Vi tar hand om returpapper och pappersåtervinning

Återvinning och hämtning av papper

Vi tar hand om allt ert förbrukade papper. Vi hjälper er med hela återvinningsprocessen, från sortering till återvinning. Pappret samlas i plastkärl för att sedan hämtas och transporteras vidare till sorteringsanläggning för återvinning.

Hur går det till

Pappret körs först till sorteringsanläggning för utsortering skräp och kvalitetssäkring. Därefter körs det vidare till pappersbruken där pappersfibrerna bryts ut med hjälp av roterande tunnor fyllda med vatten. När pappret övergått till en pappersmassa börjar processen för att tillverka nytt papper.

Om pappersåtervinning

Pappersfiber är mycket slitstarka och kan återvinnas upp till 7 gånger innan fibrerna är utslitna. Genom pappersåtervinning sparar vi träd, 1 ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd.