Täby

Täby

Fastighetsnära tidningsinsamling

Hämtning sker vid fastigheten (småhus) i rullkärl. För grupphusområden hämtas tidningar om de rullas ut för tömning om inte annat har överenskommits med TÅV AB. För att delta måste du ha egen sophämtning och beställer då ett tidningskärl. Saknar du tidningskärl, ring avfall och återvinning via kommunens växel tel 08-55 55 90 00.

Exempel på tidningspapper: Tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm, skrivpapper och telefonkataloger.

För mer information hänvisar vi till www.taby.se/tidningsinsamling