Wellpapp

Återvinning och hämtning av wellpapp och kartong

Vi samlar in och tar hand om all kartong som uppstår i er verksamhet. Vi sorterar den återvunna wellpappen och omvandlar den till en värdefull industriell råvara för pappersindustrin. Det återvunna materialet transporteras till returpappersanläggningen där det sorteras, kontrolleras och balas före leverans till pappersbruk.

Hur går det till

Kartong kan återvinnas 6-7 gånger. Tack vare vår expertis kan vi leverera kvalitetssäkrad råvara till pappersbruken. Lång erfarenhet och fackkunskap garanterar att återvunnet material utnyttjas effektivt och på ett miljöriktigt sätt. TÅV ser till att all den wellpapp vi samlar in återvinns och att största möjliga värde skapas för er verksamhet och för miljön.

Om wellpappåtervinning

Genom att återvinna 1 kg papper har du minskat koldioxidutsläppen med 1,5 kg jämfört med om du använt jungfrulig råvara. Genom att tillverka 1 kg tidningspapper från återvunnet papper minskar energiåtgången med 70 %. Hälften av all råvara till papper och kartong i världen är returpapper.